ข่าวสารและกิจกรรม

"ความจริง" ต้องทราบ ศีลของพระมีกี่ข้อตามคำพุทธวจน

"ความจริง" ต้องทราบ ศีลของพระมีกี่ข้อตามคำพุทธวจน

เนื่องจากช่วงนี้มีกระแสข่าวแรงมากเกี่ยวกับว่า ทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลของวัดนาป่าพงได้มีการตัดศีลของพระจาก 227 ข้อ เหลือ 150 ข้อ...
ประชุมสามัญประจำเดือนพุทธวจนสมาคม ครั้งที่ 5 ปี 2557

ประชุมสามัญประจำเดือนพุทธวจนสมาคม ครั้งที่ 5 ปี 2557

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำเดือนมิถุนายน 2557 ขึ้นมา โดยสถานที่จัดประชุมนั้นต้องถือได้ว่า ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแจ๊ส (แม่ของน้องน้ำวุ้น)...
รวมภาพงานร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต 2557

รวมภาพงานร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต 2557

  เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา พุทธวจนสถาบันจากทั่วโลก พุทธวจนสมาคม มูลนิธิพุทธโฆษณ์ และ คณะบุคคลผู้มีความรัก และศรัทธา ในการตรัสรู้ของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า...
ขอเชิญร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต

ขอเชิญร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต

“ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต 2557” Be BUDDHAWAJANA  World 2014 พุทธวจนสถาบันได้ปักหมุดตามที่อยู่ของตนเองลงบนแผนที่ เป็นเครื่อข่ายพุทธวจนกระจายอยู่ทั่วโลก ประกาศตนเป็น...
ร่วมงานแสดงธรรมพุทธวจนของ อบต.แพรกษา

ร่วมงานแสดงธรรมพุทธวจนของ อบต.แพรกษา

พุทธวจนสมาคมเข้าร่วมการแสดงธรรม โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิพโล ซึ่งจัดโดยอบต. แพรกษา จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
ครบรอบ 1 ปี พุทธวจนสมาคม

ครบรอบ 1 ปี พุทธวจนสมาคม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ในโอกาศที่พุทธวจนสมาคม ครอบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้ง กรรมการสมาคมฯและสมาชิกได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสถิผโล เจ้าอาวาสวัดยนาป่าพง...
พุทธวจน หนทางแห่งความเจริญไม่เสื่อม

พุทธวจน หนทางแห่งความเจริญไม่เสื่อม

พุทธวจนสมาคมร่วมจัดนิทรรศการพุทธวจน ในงาน "พุทธวจน หนทางแห่งความเจริญไม่เสื่อม" ซึ่งมีการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
Do Not Be The Last Man ที่ร้าน B2S เซ็นทรัลชิดลม

Do Not Be The Last Man ที่ร้าน B2S เซ็นทรัลชิดลม

พุทธวจนสมาคมจัดนิทรรศการ Do Not Be The Last Man ที่ ร้าน B2S เซ็นทรัลชิดลม ระหว่างวันที่  22-25 กุมภาพันธ์ 2556  พร้อมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ
การจัดคอร์สปฏิบัติ “ Do not be the last man : The lesson two”

การจัดคอร์สปฏิบัติ “ Do not be the last man : The lesson two”

การจัดคอร์สปฏิบัติ “ Do not be the last man : The lesson two” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2556 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดนาป่าพง โดยมีเยาวชนที่เข้าคอร์สรุ่นที่สอง จำนวน 39 คน...
ห้องสมุดพุทธวจน ที่โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

ห้องสมุดพุทธวจน ที่โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

วันที่ 22 มกราคม  2556  พุทธวจนสมาคม จัดกิจกรรมพุทธวจนบรรยาย โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ...
เปิดตัวหนังสือ "ภพภูมิ"

เปิดตัวหนังสือ "ภพภูมิ"

พุทธวจนสมาคม, มูลนิธิพุทธโฆษณ์, ปวารณาแกลลอรี่ ร่วมกับ B2S สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดตัวเป็นครั้งแรกของหนังสือที่มีความสำคัญ ที่ชาวพุทธทุกคนควรได้อ่าน  ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระสูตร...
พุทธวจนสมาคมมอบโล่ห์ อ.สุธี

พุทธวจนสมาคมมอบโล่ห์ อ.สุธี

พุทธวจนสมาคม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงธรรม โดยพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตถิผโลในวันที่ 3 มกราคม 2555  ซึ่งมีการมอบโล่ห์ จัดทำโดยสมาคมฯ แด่ อาจารย์สุธี สุดประเสริฐ(โก้)...
เทศกาล ลานธรรม TK Park

เทศกาล ลานธรรม TK Park

เทศกาลลานธรรม : 15 ค่ำเดือน 8 “เรียนรู้อย่างเข้าใจในพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ เพื่อการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของหลักธรรมและธรรมชาติ" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ...
Be Buddhawajana World  2556

ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต

นายนฤเบศวร์ ทองแดง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธวจน และหนึ่งในคณะกรรมการจัดงาน “ร่วมกัน แสดงความรักและศรัทธาใน ตถาคต :Be Buddhawajana World  2556"  กล่าวว่า  คำว่า Be Buddawajana World...
"Do not Be the Last Man"

"Do not Be the Last Man"

กิจกรรมแรกที่พุทธวจนสมาคมได้เริ่มดำเนินการ คือการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 7-16 ปี   ด้วยความตระหนักว่าเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า  ...